Personvernerklæring

Privat Policy for våre nettsider

Dette er en nettside tilhørende www.haslien.no

Haslien Fotografene er en fotografbedrift i Sarpsborg. Les mer om oss her.

I dette dokumentet gir vi deg vår personvernerklæring. Informasjon i kapittelet «Subjektiv blogg» berører ikke personvern, men vi synes det er greit at du som bruker også er orientert om at nettsidene redigeres ut fra redaksjonelle kriterier.

Epost og adresser

Vi ber aldri kunder om personlige opplysninger som personnummer, forhold som berører religion eller legning. Når du kontakter oss blir du bedt om å oppgi e-postadresse, navn, etternavn, adresse og telefonnummer.

Vi sender aldri ut reklamemateriell til potensielle kunder som henvender seg til oss uten samtykke.

Haslien Fotografene er heller ikke deltagende i noe fotografnettverk der personopplysninger deles hos tredjepart. Vi er for eksempel medlem i Norges største fotografforbund, Norges Fotografforbund, men her deles ikke kundeforhold.

Det betyr at du kan være trygg på å kontakte oss uten at vi deler opplysninger om deg med tredjepart.

Lagring av informasjon

E-poster inn til oss blir oppbevart i 2 år. Når du først har vært inne til fotografering hos oss blir du ajourført i våre arkiver samt at alle bilder blir arkivert for ettertiden. Når du kommer til vårt fotostudio for bildetaging blir du orientert om vår «Policy for oppbevaring av foto».

Dersom du ikke ønsker lagring av foto hos oss vil vi ikke kunne hjelpe deg. Dette er forutsetningen for vår forretningsmodell som du kan lese om i våre priser og betingelser.

Bildepublisering

Ingen bilder publiseres på våre nettsider uten skriftlig tillatelse av de som er fotografert.

Analyseverktøy på nettsider

På våre nettsider anvender vi «Google Analytics», et program som gjør det mulig å sjekke hvor mange besøkende vi har på våre nettsider. Dette er et analyseverktøy som også gjør det mulig å følge trafikkflyten på våre nettsider. Her samles ikke personopplysninger.

Kreditering

Alle våre bilder er omfattet i lov om åndsverk.  Det betyr at bildene er fotografens eiendom, selv om kunden har kjøpt rettigheter til bruk av bilder. Vi forlanger alltid at våre bilder krediteres med «Haslien Fotografene» der det er gitt bruksrett.

Samtidig ivaretas kundenes personvern ved at vi ikke publiserer bilder uten skriftlig tillatelse av de som er fotografert.  Det er selvsagt frivillig om man vil signere tillatelse eller ikke.

Markedsføring

Våre nettsider er en blanding av markedsføring av oss selv, saksorientering og blogposter som formidler vår subjektive vurdering rundt fotofaget. Av og til blir våre nettsider også markedsført hos tredjepart, som for eksempel Facebook og Instagram. Ofte skjer det mot betalt visning i disse kanaler.

Her skal man være klar over at disse samler inn informasjon rundt din aktivitet hos oss. Det samme gjelder i de tilfellene hvor vi har innebygget videoer på vår fotoblogg fra for eksempel Youtube. Her vil for eksempel et klikk på Youtubes video bli registrert hos Youtube.

Subjektiv fotblogg

Vår fotoblogg uttrykker vår subjektive observasjon — altså våre tanker og interesser sett med våre egne øyne. Vi har ikke åpnet for kommentarer i vår fotoblogg, dermed samles ikke IP-adresser fra slik aktivitet.

Selv om vi ikke er objektive i vår fotoblogg, er våre nettsider fri for sponsing av tredjeparts produkter. Vi sponser heller aldri enkeltpersoner som kontakter oss for å inngå sponsoravtale. I de tilfellene hvor vi anvender modeller til en billedtagning skjer det ut fra en uavhengig og selvstendig vurdering fra vår side. Derfor godtgjør vi alltid de som stiller som modell hos oss. Det betyr at de som er avbildet på våre nettsider er kunder eller del av et prosjekt der vi selv setter standarden uten krav til omtale på modell eller kunde.

I de tilfeller vi betaler modeller penger må vi be om fødselsnummer fordi vi må registrere de i arbeidstakerregistreret for betaling av arbeidsgiveravgift og skatt.

Når vi omtaler produkter eller tjenesteytere, skjer det ut fra samme prinsipp om selvstendig råderett og vurderinger. Det er vår egen subjektive oppfatning som ligger til grunn, aldri ut fra krav om mot-tjenester fra produkt-tilbydere.

Heller ikke i vår fotoblogg anvendes bilder uten at det foreligger skriftlig bildetilladelser.